Automoció

Sector automoció

L’exigència de traçabilitat i identificació dels components de la indústria de l’automòbil també és atesa per EDOMSA, que desenvolupa més d’un centenar de sistemes de codificació que atenen diverses característiques tècniques aplicables tant a l’interior com a l’exterior del vehicle.

Des de l’estructura dels seients fins a les òptiques, tots els elements de l’automòbil estan subjectes a la identificació dels components i a reflectir-ne la traçabilitat.

Materials d’altes prestacions de 3M
Materials aplicables en sistemes de cataforesi
Impressions d’etiquetes per a superfícies olioses i greixoses
Materials de seguretat (void)

Sector automoció