Logística

Sector logística

Tot el transport i emmagatzematge de mercaderies està subjecte a diversos sistemes d’identificació. Els productes mateixos, el seu packaging i embalatge, així com els sistemes d’aprovisionament i dipòsit demanen mecanismes d’etiquetatge i codificació diferents, als quals des d’EDOMSA donem resposta.

Sector logística